Eksport nieruchomości
do Gumtree.pl

Od ponad sześciu lat jesteśmy partnerem Gumtree.pl.
Około 60% ogłoszeń nieruchomości w portalu
dodano za pomocą Trimo.

Jak to działa?

TRIMO to pośrednik pomiędzy Twoim programem i portalem Gumtree.pl
Oferty wysyłane są z Twojego programu do TRIMO, a dopiero później do Gumtree.pl. Poza tym wszystko działa tak jak w przypadku eksportu do portali branżowych typu Otodom.pl czy Gratka.pl.

Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Possible spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Drzewieckiego 7/21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290593, REGON 340370587, NIP 956-22-09-543.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • mailowo daneosobowe@imo.pl
 • telefonicznie 22-211-21-15,
 • pisemnie Possible Sp. z o.o., ul. Drzewieckiego 7/21, 87-100 Toruń


Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

 • od Państwa w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszych stronach internetowych, w tym chatu,
 • od Państwa w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług,
 • z ogólnodostępnych źródeł np. publiczne rejestry ewidencji działalności gospodarczej lub rejestr KRS


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów łączących Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty i usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawarta z Państwem umowa/umowami lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)


Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty z następujących kategorii:

 • spółki powiązane np. Multiplatform Sp. z o.o.
 • świadczące usługi:
  • księgowe,
  • hostingowe, czyli korzystanie z serwerów,
  • windykacyjne,
  • obsługi telefonicznej i elektronicznej,
  • płatności internetowych,
  • marketingowe, w tym dostawca chatu,
 • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zdecydowana większość odbiorców Państwa danych osobowych jest zlokalizowana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w zakresie marketingu naszych usług, do których wymagany jest jedynie Państwa adres e-mail, korzystamy z usługodawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W każdej chwili mają Państwo możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • marketingu bezpośredniego usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.


Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • do przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe mają Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.


Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych na potrzeby:

 • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie przedmiotu naszej działalności,
 • ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Po otrzymaniu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub w celach, co do których wycofali Państwo zgodę, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw, wolności i podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Polityka cookies

Witryna trimo.pro używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

 • prawidłowego działania witryny, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,
 • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 • analitycznych.

Korzystając z witryny trimo.pro akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies oraz akceptują Politykę cookies.

© 2020 IMO - Possible Sp. z o. o.
ul. Drzewieckiego 7/21, 87-100 Toruń
REGON: 340370587, NIP: 956-22-09-543, KRS: 0000290593
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
Polityka prywatności

Płatności obsługuje: